Világi domonkos közösségek

   

 

A magyarországi világi domonkos közösségek országos 2020. januári találkozója
 

Szent Domonkos Rendjének magyarországi világi közösségei 2020. január 18-án, a budapesti Rózsafüzér Királynéja templomban találkoztak, és együtt imádkoztak a magyar Domonkos Család egyik legnagyobb ünnepén, Árpád-házi Szent Margit mennyei születésnapján.

Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca, a vezeklő szeretet szentje, 750 évvel ezelőtt, huszonnyolc évesen távozott az égi hazába. Életszentsége bátorsággal tölthet el bennünket, mind magyarságunk, mind hitünk megélésében. Egy akkori szolgáló a szentté avatási akták tanúsága szerint, így emlékezett rá:

„Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.”

A szent királyleány maga így fogalmazta meg életprogramját: ” Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.”

A világiak közösségi találkozója a templomban közös zsolozsmával vette kezdetét, majd Jacek Górski OP promotor atya által celebrált szentmisével folytatódott. Ezután a budapesti Magyarországi Boldog Pálról nevezett világi domonkos közösség agapéval várta az ország minden részéből érkezett testvéreket a plébánia épületében.

Farkas Éva Imelda OP nővértől lélekemelő előadást hallgathattuk meg arról, miként jelent és jelenik meg ma is Szent Margit lelkisége a domonkos nővérek mindennapjaiban. A gondolatébresztő tanúságtételt a világi közösségek elnökének beszámolója követte az elmúlt év eseményeiről és a jövőbeni tervekről. Kőrösiné dr. Merkl Hilda kiemelte a Domonkos Család kezdeményezését, az új, „Fehéren-Feketén” című lap fontosságát, melynek első száma adventben jelent meg.

Nemrég ünnepeltük Leszkovszky György Pál OP atyával közösen születésének 85. és fogadalomtételének 65. évfordulóját a Ferences Mária Misszionárius Nővérek budapesti, Hermina úti templomában, ahol annak idején egyszerű fogadalmát tette. A közösség imával kért kegyelmet Pál atya szerzetesi szolgálatához.

Az elmúlt és végén döntés született a Teutónia Észak német Domonkos Rendtartomány és a Dél-német valamint osztrák Domonkos Tartományok egyesüléséről. Ennek ünneplésére közösségünk képviselői is meghívást kaptak Lipcsébe. A február 14-16 között rendezett találkozón bemutatkoznak egymásnak a világi közösségek vezetői. A tanácskozáson részt vesz Peter Kreuzwald OP, a jelentősen kibővült tartomány elöljárója is.

2021-ben ünnepli a magyarországi Domonkos Rend alapításának 800. évfordulóját, melyre számtalan helyi és országos méretű program szerveződik. E munkát elősegítendő a Domonkos Család bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Bejczi Tibor OP, Jacek Górski OP és Jean-Yves Brachet OP atya, Tóth Krisztina Veronika OP nővér, Kőrösiné dr. Merkl Hilda világi elnök és dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész.

A bizottság tervei között szerepel az Árpád-házi Szent Margit életéről szóló „Margit, a hazának szentelt áldozat” című 1995-ben bemutatott opera felújításának megszervezése. A szövegkönyv Nemeskürty István munkája, melyhez a jeles zeneszerző, Szokolay Sándor komponált zenét.

A Világi Rend- a négy évvel korábbi nagysikerű eseményhez hasonlóan – Domonkos Fesztivál rendezését tervezi a makkosmáriai kegytemplomnál. Az esemény szervezői különös hangsúlyt fektetnek az ifjúság megszólítására.

Rendtörténeti konferencia szervezése is szerepel a tervek között, melynek záró eseménye egy rendtörténeti kiállítás megnyitója lesz a Pesti Vigadóban.

A világi domonkos közösség országos nyári lelkigyakorlatát ebben az évben július 9. és 12. között Máriapócson tartja. A következő országos találkozót a debreceni közösség meghívására április 4-én rendezzük.

A találkozó a közösségvezetők beszámolójával és a Szent Margit litánia elimádkozásával zárult.

Köszönjük, hogy Nagy Károly plébános atya helyet biztosított a Rózsafüzér Királynéja plébánián, mely egykor a domonkosok vezetésével működött. Köszönjük világi domonkos testvéreinknek, promotorunknak, Jacek atyának és Imelda nővérnek, hogy testvéri közösségben imádkozhattunk és ünnepelhettünk a Domonkos Rend első magyarországi szentje, Árpád-házi Szent Margit emléknapján.

Hunyadi László-Merkl Hilda

 

 

 

Last updated 26 március, 2020 by világi domonkos