Világi domonkos közösségek

 

 

 

A NÁPOLYI DOMONKOS TEMPLOM KINCSEI

-- Az aláhúzott szavakra kattintva a képek megtekinthetők --

A nápolyi domonkos templomban jártunk 2018 júniusában. Sok lelki kincset őriz ez a történelmi óvárosban található, XIII. században épült, jó állapotban lévő, építészetileg különleges, gyönyörű templom és kolostor épület együttes, és egyben múzeum is. A templom előtti teret Szent Domonkosról nevezték el. A tér közepén óriási obeliszk emelkedik, a tetején Szent Domonkos szobrával. A templom épülete kívülről teljesen egyedi, elöl és hátul is van bejárata. A Carafa nevű nápolyi nemes család építtette, sírjaik is itt találhatók.  A nápolyi világi domonkos közösség vezetője, Tina Calo volt az idegenvezetőnk. A helyi közösség itt tartja rendszeres találkozóit. Nagy lelki élményben volt részünk.

1231-ben telepedtek le itt a domonkosok és 1255-ben szentelték fel a templomot. A kapu alatt tábla hirdeti, hogy 1272-74 között itt élt és tanított Aquinói Szent Tamás, híres domonkos atya.

Jelenleg  a kolostor épületét  nagyrészt civil intézmények foglalják el. A templom oldalában lévő kávéházat is Szent Domonkosról nevezték el. A domonkos testvérek megőrizték azt, ami feltétlenül szükséges a közösség számára ahhoz, hogy gondoskodni tudjanak a bazilika ellátásáról. Ez a ház a Dél-Olaszországi, Aquinói Szent Tamásról nevezett Domonkos Rendtartomány tartományi székhelye. A közösség 6 domonkos atyából és 2 laikus testvérből áll.
 

A templomot különféle korokban hol gótikus, hol barokk stílusban építették át. A XIV-XVIII. századok során szentek életét ábrázoló freskókkal díszítették.

A főoltár alatt helyezkedik el Capuai Boldog Rajmund domonkos testvér sírja, aki Sziénai Szent Katalin gyóntatója és életrajzírója volt. Rajmund Nürnbergben halt meg a németországi kolostorok látogatása közben 1399. október 5-én. A reformáció elől holttestét megmentették és a nápolyi domonkos templomba szállították. Kb. 30 oldalkápolna veszi körül a főhajót, amelyek különleges értékeket tartalmaznak. Lásd a templom alaprajzát. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbakat említem. Szent Tarzíciusz, az Oltáriszentség vértanúja sírja a 20-as számmal jelzett kápolnában található. A XVII. században X. Ince pápa ajándékozta a domonkosoknak, és ekkor hozták ide Rómából.

A 6-os számú Sziénai Szent Katalin kápolna falán a XVI. századi freskó igen kifejezően ábrázolja Katalint és Rajmundot, amint a gyóntató atya hallgatja lelki gyermekét.

A 8-as számmal jelzett kápolnát Aquinói Szent Tamásról nevezték el. Itt látható annak a XIII. századi  ikonnak a másolata, (az eredeti ikon Szent Tamás cellájában van), amelyről Krisztus így szólt Tamáshoz, hogy "jól írtál rólam, Tamás". A csoda bizonyítékaként egy festmény megörökíti Tamást és a sekrestyést, amint szemtanúja volt Tamás elragadtatásának. Ugyanebben a kápolnában láthatjuk a Szent Domonkosról készült legkorábbi festményt, valamint a templomban van egy Szent Domonkos szobor is. A kápolna bejáratánál Szent Tamás rokonainak a sírjai láthatók. Családja a közelben élt. Nemesi címerük díszíti több helyen a kápolnát.

A templom visszatérő motívuma a színes márvány virág. A kazettás mennyezet közepét domonkos címer ékesíti. A márványpadlóban is több helyen domonkos címereket láttunk.

A sekrestye galériáján, emeletnyi magasságban  XVI. századi aragóniai királyok és nemesek koporsóit találjuk.  A sekrestye melletti múzeumban a kiállított számtalan egyházi kincs és az említett középkori sírokból kivett tárgy (ruhák és egyebek) között egy ereklyét láttunk: Szent Balázs vértanú ujj-percét.

A legnagyobb hatást az tette ránk, hogy bevezettek minket a teljesen épen maradt középkori kolostorba, és megnézhettük az emeleten Aquinói Szent Tamás celláját, ami ma egy pici emlékkápolna. Itt élt Tamás, és itt látható az eredeti ikon, amelyről Krisztus szólt Tamáshoz. Megtudtuk, hogy Tamás balkezes volt, és bal karcsont ereklyéje itt van a cellájában. Bekeretezve láthattuk eredeti kézírását, valamint megtekinthettük  Szent V. Piusz pápa XVI. században írt eredeti bulláját, amivel Szent Tamást egyházdoktorrá nyilvánította.

 

Last updated 04 február, 2020 by Nikolett Muranyi