A Domonkos Rend 800 éves jubileumát ünnepeljük. Jublieumi év: 2015. november 7- 2017. január 21.

Világi domonkos közösségek

 

 

 

Mivel a 2014-es évet nekünk, világi domonkosoknak szentelte a Rend, ebből az alkalomból készült egy Szent Domonkost ábrázoló festmény, ami világi domonkosok ötlete alapján most bezarándokolja Európát. Felix Hernandez Mariano OP, spanyol domonkos festette a képet és a világi domonkos közösségek európai tanácsának ajándékozta. A világi domonkosok hozzák-viszik, meglátogatva egymást, átlépve a minket elválasztó földrajzi és mindenféle egyéb határokat. Járt már Portugáliában, Spanyolországban, Hollandiában, Belgiumban, Németországban, Csehországban, Lengyelországban, Ukrajnában és Szlovákiában. Tőlünk az olaszországi Bolognába, Szent Domonkos sírjához szállíttattuk, a világi domonkos közösségek európai találkozójának kezdetére, Szent Domonkos ereklyéi átvitele ünnepére. Itt ért véget zarándokútja.

A jubileumi készület jó alkalom hálát adni hivatásunkért és egyben megújítani is elköteleződésünket.

 

A magyarországi útvonal a dátumokkal

 

2014. május 10. Budapest

május 11-12. Hódmezővásárhely

május 13-14. Debrecen

május 15. Budakeszi

május 16. Sopron

május 17. Budapest - ország találkozó

 

Ezeket imádkoztuk a zarándok-képpel kapcsolatos imaórákon

 

A Szent Domonkos vándorkép Debrecenben

 

A vándorkép 2014. május 13-án délután érkezett Debrecenbe.

Egyházközségünkben minden hónap 13-án a fatimai Mária-jelenésekre emlékezve és hálát adva érte 24 órás szentségimádás van. A vándorképet is az oltáriszentség előtt imádkozva vártuk, s fogadtuk. A képet a Szent Domonkos litániájának elmondásával köszöntöttük, amit csendes ima követett a domonkos rend megújulásáért és hivatásokért.

Az esti szentmise előtt az egyházközség hívei imádkozták a kép előtt a dicsőséges rózsafüzért és a Loretói litániát.

A szentmisét követően a fiatalok Taize imaórája következett. Majd folytatódott az engesztelés az Oltáriszentség és a vándorkép előtt hazánk és a domonkos rend megújulásáért, az emberek megtéréséért, új hivatásokért, az emberek üdvösségéért, s engeszteltünk a bűnökért.

Másnap délután a Domonkos szentek litániájának elmondásával kezdtük az imaórát, majd Szent Domonkos egy-egy tulajdonságán, tanításán, mondásán elmélkedtünk.

Az esti ünnepi szentmisében is Szent Domonkoshoz imádkoztunk, utána pedig a Szent Domonkos zsolozsmáját mondtuk el.

Másnap a reggeli mise után vettünk búcsút a képtől.

A kép előtt mondott ima segített közelebb kerülni Szent Domonkoshoz, szellemiségéhez és általa az Istenhez.

Sirokiné Teri

 

A Szent Domonkos vándorkép Sopronban

 

Sopronba a vándor Szent Domonkos kép 2014 május 16-án délelőtt érkezett, egyből a domonkos-rendi Szent Júdás Tádéról nevezett templomba.

Délután 16 órától közös imádságokkal és énekekkel köszöntöttük a vándorképet, litániákkal, imákkal papi-, szerzetesi hivatásokért, melyet a soproni Szent Domonkosról nevezett Világi Domonkos közösség tagjai vezettek. A hívők számának növekedésével beszéltünk a Domonkos Rendről, Szent Domonkos életéről és bemutattuk a domonkos templomot a jelenlévő domonkos rendi szentek látható szobrain, illetve azok életén keresztül.

Közösen énekeltük a Salve Reginát és az O Lumen-t, majd fél 7-kor Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai árvák felkarolója mutatott be szentmisét megemlékezve a két kolduló rend kapcsolatáról is. A templomban lévő hívek száma a nagy ünnepeken résztvevők számával vetekedett:

Istennek legyen hála, és köszönjük Neked, Szent Domonkos atyánk.

Patocskainé Kati

 

 

Last updated 06 december, 2015 by Nikolett Muranyi