A Domonkos Rend 800 éves jubileumát ünnepeljük. Jublieumi év: 2015. november 7- 2017. január 21.

Világi domonkos közösségek

 

 

 

Szent Domonkos 1216. december 22-én kapta meg szerzetes rendje működésére III. Honóriusz pápától a hivatalos jóváhagyást. Ennek 800 éves évfordulójára kilenceddel, azaz 9 éven át készülnek a domonkosok szerte a világon.

A rendi központban a 9 év mindegyikére meghatároztak egy bibliai alapú témát, hogy az legyen az év központi gondolata. A rendfőnök e témában írt levelei adják az elmélkedések alapját.

 

A jubileumi témák:

 

2009: „Kezdetben volt az Ige.” (Jn 1,1) - Szent Domonkos, a kegyelem hirdetője

2010: „Hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse?” (Róm 10, 15) - A prédikálás missziója

2011: „Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” (ApCsel 2,11) - A prédikáció és a kultúra kapcsolata. Közösségi prédikáció

2012: „Menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül...” (Jn 20,17) - A domonkos nők és a prédikáció

2013: „Legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38) - Szűz Mária: Szemlélődés és az Ige hirdetése

2014: „Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak.” (Joel 3,1) - A világi domonkosok és a prédikáció

2015: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31-32) „A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk.” (Gal 5,1) - Domonkos kormányzás, lelkiség és szabadság.

2016: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot.” (1Kor 9,16) - A Domonkos Rend tegnap, ma és holnap.

 

Last updated 06 december, 2015 by Nikolett Muranyi