Világi domonkos közösségek

 

 

 

A Domonkos Rendfőnök levele

 

Róma, 2020. január 31.

Prot. N. 50/18/027 Jubilee 2021

 

Kedves testvéreim, nővéreim a Domonkos Családban!

 

Elkezdvén az Úr 2020. évét, ne felejtsük el szent atyánk Szent Domonkos mennyei születésnapja (Dies Natalis) 800. évfordulójának közelgő ünneplését. Br. Bruno Cadoré 2018. augusztus 6-i levelében bejelentette, hogy „Szent Domonkos halálának évfordulóját fogjuk ünnepelni 2021. január 6-tól egy éven át 2022. január 6-ig”.

 A jubileumi ünnepség témája: Egy asztalnál ülve Szent Domonkossal, melyet a Mascarella tábla ihletett. Ezen táblára festették rá Szent Domonkos röviddel szenttéavatása utáni első portréját. Így Szent Domonkost nemcsak mint egy magános, talapzatra emelt, hanem mint a testvérek asztaltársaságát élvező szentet is ünnepeljük. Azon testvéreivel, akiket ugyanazon hivatás gyűjtött össze: hogy Isten Szavát prédikálják, és hogy megosszák Isten ajándékait, az ételeket és az italokat.

 Jubileumi ünnepségünk arra hív bennünket, hogy elmélkedjünk a következő kérdéseken: Mit jelent számunkra az, hogy itt és most (hic et nunc) egy asztalnál ülhetünk Szent Domonkossal? Hogyan inspirál és ösztönöz bennünket élete és munkálkodása arra, hogy megosszuk életünket, hitünket, reményünket és szeretetünket, lelki és anyagi javainkat annak érdekében, hogy mások is táplálkozhassanak ugyanezen asztalnál ülve? Hogyan válik ez az asztal az Ige és az Élet Kenyere megtörésének asztalává? Egy másik levélben megosztanám majd veletek e kérdésekkel kapcsolatos gondolataimat.

 

 Itt szereném bemutatni nektek a Jubileumi Bizottság által előkészített főbb eseményeket, melyeket Bolognában, a San Domenico Patriarchális Templomban fognak tartani. Szent Domonkos vándorló prédikálása Bolognában ért véget, ahol a szent testének maradványait őrzik és tisztelik. Így az ünnepségek központja ebben a városban lesz. Meg szeretném kérni a tartományok és vikariátusok előljáróit, hogy segítsék elő az ünnepségen való részvételt.

 Arra kérlek bennetek, hogy tartsatok hasonló ünnepségeket a saját tartományotokban, vikariátusotokban; a domonkos lelkület és karizma jelen van mindenütt, ahol Szent Domonkos fiai és lányai prédikálnak.

  

Liturgikus ünnepségek

  1.       Vízkereszt, 2021. január 6. Nyitó Szentmise a bolognai érsek, Matteo Zuppi bíboros celebrálásával.

2.       Szent Domonkos testének átvitele, 2021. május 24., Őszentsége Ferenc pápa meghívást kapott az ünnepi Szentmisére.

3.       Szent Domonkos mennyei születésnapja, 2021. augusztus 6. Én celebrálom majd a Szentmisét a Domonkos Család közösségében.

4.       Vízkereszt, 2022. január 6. Záró Szentmise, a Szent Domonkos Rendtartomány tartományfőnöke celebrálásával.

 

Arra ösztönözzük a tartományokat és vikariátusokat, hogy szervezzenek hasonló ünnepségeket a Domonkos Család számára saját helyükön; különösen is azok számára, akik nem lehetnek jelen Bolognában.

  

Zarándoklatok

 Meghívunk a „Szent Domonkos utolsó útja” zarándoklatra Róma és Bologna között. A Rendhez köthető kegyhelyeket is magában foglaló Zarándoklat Útját a jubileumi év más eseményeivel együtt hamarosan közzéteszi a Jubileumi Bizottság.

  

Mascarella Tábla

 2021. március 25-től 2021. október 7-ig a bolognai San Domenico-bazilikában és a konvent kolostorában kiállítást rendeznek Egy asztalnál ülve Szent Domonkossal (A tavola con S. Domenico) címmel. Itt lesz először látható a teljes Mascarella Tábla”. Ez azért is igen jelentős esemény, mert a kiállítás előtt a tábla egyes részeit különböző helyeken tárolták.

 A kiállítás az „asztal” témát feldolgozó kortárs művészeti alkotásokat is bemutat majd, melyek segítenek nekünk a fenti kérdések megválaszolásában.

 

 

Konferenciák

 A Bolognai Egyetemmel együttműködve a Jubileumi Bizottság 2021. szeptember 22. és 25. között történeti-tudományos konferenciát rendez a Jubileum témájáról.

 Remélem, hogy 2021-ben és az azt követő években a Rend egyetemei és karjai teológiai konferenciákat szerveznek majd, melyek segítenek a Rendnek a jubileum témájának feldolgozásában. A közösségi élet és az együttműködés szellemében a helyi vagy tartományok közötti ünnepségek, tanulmányi napok vagy lelkigyakorlatok segítenek a jubileum ünneplésében.

  

Információk és egyéb anyagok a jubileumi eseményhez

 Az események időpontját tartalmazó naptárat, a jubileummal kapcsolatos anyagokat és egyéb információkat közzé kell tenni az erre a célra létrehozandó weboldalon. Remélhetőleg a webhely helyet és lehetőséget fog biztosítani az együttműködéshez és az erőforrások megosztásához. Ha kérdésetek vagy javaslatotok van, Br. Philipp Johannes Wagner OP, a Jubileumi Bizottság elnökéhez fordulhattok ezen az e-mail címen: rettore.basilica@curia.op.org.

 Végül, a családi szolidaritás szellemében, pénzügyi hozzájárulásotokat kérem, ez segít bennünket a fent említett tevékenységek költségeinek fedezésében. A részletekért vegyétek fel a kapcsolatot a Rend szindikusával, Br. Juan Luis Mediavilla-val (syndic@curia.op.org).

 A Jubileumra való felkészülés során ne felejtsük el, hogy Szent Domonkost nem archeológiai, vagy még kevésbé apologetikai vagy öndicsőítő szellemben akarjuk ünnepelni, hanem hálaadással, az idők jeleire figyelve és rájuk reflektálva, tudva Szent Domonkos életének és maradandó örökségének időszerűségét.

 

testvéretek,

fr. Gerard Francisco P. Timoner III, OP

A Rend Mestere

 

Last updated 09 március, 2020 by világi domonkos