Világi domonkos közösségek

 

DECEMBER = DOMONKOS HÓNAP A BÉKÉÉRT

A DOMONKOS RENDFŐNÖK LEVELE

A DOMONKOS CSALÁD MINDEN TAGJÁHOZ

Kedves Testvérek és Nővérek,

Szeretettel köszöntelek Benneteket Rómából!

Miután véget ért az igen mozgalmas jubileumi év, itt az ideje megvalósítani a jubileum kapcsán vállalt új feladatainkat.

Egyik fontos visszatérő témánk volt: Szent Domonkost követve meg kell újulnunk a béke pártfogóiként  az erőszak és a háborúk tépázta világunkban. Alig van olyan ország, ahol nem szenvednek az emberek a szörnyű, rémséges valóságtól, ami félelemmel és bizonytalansággal tölti el őket, és némelyek szűklátókörű vallási- és etnikai öntudatuktól vezérelve óriási szenvedést és sokak halálát okozzák.

Bár már sok domonkos aktívan igyekszik reményt adni az embereknek ezekben a nehéz helyzetekben különféle prédikációs eszközökkel, szeretnénk most komoly összefogást létrehozni, ami által közösen támogatni tudjuk szolidaritásunkkal ezeket a testvéreink által kezdeményezett erőfeszítéseket. Azt javasoljuk, hogy minden évben legyen egy időszak, amikor szerte az egész világion együtt imádkozunk a békéért, és egy-egy konkrét béke projektért. Konkrétan az adventet javasoljuk, amikor mindannyian a Béke Királyának a megtestesülésére várakozunk. Így advent első vasárnapján kezdjünk a béke témájára hangolódni, és január 1-jén elérkezünk majd a csúcspontra, amikor amúgyis az egész világon az Egyház a békét ünnepli. Legyen minden december a béke hónapja a domonkosok számára.

Ebben az évben, 2017-ben Kolumbiával való szolidaritásunkat helyezzük a középpontba. Sok domonkos testvérünk és nővérünk komoly elkötelezett munkát végzett ott a háború legnehezebb időszakában. Most pedig támogatják a 2016-ban aláírt Béke egyezmény bevezetését. Az ott dolgozó domonkosok kezdeményezése inspirált bennünket a „domonkos béke hónap” bevezetésére. Ezennel meghívjuk a Domonkos Család minden tagját, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez.

Felkértük a domonkos nővér kongregációk DSI nevű nemzetközi szervezetét, hogy vegyenek részt a közös munkában: a következő években mit helyezzünk majd a béke hónapok fókuszába.

A világon működő összes domonkos „egységet” (kolostort, házat, közösséget, szervezetet, tartományt, vikariátust, stb.) kérünk, hogy jelezzék felénk, hol van szükség a béke érdekében a teljes domonkos szolidaritási összefogásra. Azután pedig megkérjük azokat a domonkos „egységeket”, akik kidolgoztak már valamilyen  konkrét béke projektet, jelezzék azt felénk, hogy a következő domonkos béke hónapok valamelyikén őket tudjuk globálisan támogatni. A Domonkos Rend „Igazságosság és Béke” általános promotoráank vagy pedig a DSI részéről az „Igazságosság és Béke, és a teremtett világ védelmének” nemzetközi promotorának írjatok ezügyben.

2017-ben figyelmünk központjában: Kolumbia

Talán hallottatok a történelmi jelentőségű Béke egyezményről, amit 2016 novemberében írt alá közösen a kolumbiai kormány és a FARC nevű kolumbiai forradalmi fegyveres erők (a régió legrégibb, legnagyobb gerilla csoportja). A több mint 50 éven át tartó fegyveres harcok után a felek elhatározták, hogy véget vetnek Latin Amerika, és benne Kolumbia egyik legtragikusabb és legpusztítóbb erőszak folyamának. Erősen bátorítanunk kell ott a béke építését, mert a háború fenyegetése növekvő tendencia sajnos.

Domonkos testvérek és nővérek több évtizeden át segítették az országnak a fegyveres konfliktusok által érintett különböző területein az embereket, a legborzasztóbban érintett Catatumbo nevű helyen is. Az idei év béke kampányával az egész Rend a decemberi béke hónap alatt támogatni kívánja Kolumbiában a béke megszilárdulását és a kiengesztelődést az alábbi eszközökkel:

1.       Imádság

Minden egységet kérünk, hogy szervezzenek egy vigíliás imaestet ünnepélyes szentmisével, amit a kolumbiai békéért és kiengesztelődésért ajánlanak fel. Kreatívan fogjanak hozzá, hogy felkeltsék az emberek figyelmét a kolumbiai béke-folyamatra, és annak a helyi életünkre való összefüggésével.

A szemlélődő apácákat különösen is kérjük, hogy erre a célra imádkozzanak egész hónap során.

       2.       Prédikáció

Mindannyian foglalkozzunk ezzel a témával adventi prédikációink során.
 

3.       Gyűjtsünk műalkotásokat

Minden domonkos művészt kérünk, hogy járuljon hozzá a béke és kiengesztelődés folyamatához az alábbi három lehetséges módon:

Készítsen egy alkotást, amit elküld Kolumbiába, amit a szolidaritási központban kihelyezhetnek.

Készítsen egy alkotást, amit a saját hazájában egy alkalmas helyre kitesznek, hogy felhívják vele az emberek figyelmét a békére és a kiengesztelődésre.

Vagy ajánlják fel, hogy tartanak egy művészeti képzési tanfolyamot Kolumbiában, az ottani helyi domonkosok és más helyi lakosok részére, azok művészi tehetségének fejlesztésére. Ez elősegítheti a békét és a kiengesztelődést.
 

4.       Pénzügyi támogatás szervezése az alábbi célokra

A békét munkálók hálózatának kialakításához anyagiak előteremtése. Támogatás azoknak, akik a Catatumbo-i béke-kultúra támogatásán dolgoznak. Az alábbi konkrét tervek megvalósítására akarunk gyűjteni:

Tibú egyházmegyében Kutató- és Képzési Intézet létrehozása, ahol a helyi egyház tagjait és közösségeit lehet kiképezni saját régiójuk békéjének munkálására.

Oktatási és egyéb olyan anyagok gyártása, amelyekkel a béke kultúráját lehet fejleszteni.

Hatékony béke-építési akciók támogatása

5.       Kapcsolat a helyi kolumbiai követséggel

A helyi kolumbiai követséget tájékoztassátok arról, hogy a helyi domonkosok milyen szolidáris tevékenységet végeznek a kolumbiai béke-folyamattal kapcsolatban.

Hívjátok meg a helyi kolumbiai nagykövetet és a követség dolgozóit minden ezzel kapcsolatosan szervezett eseményre.

Bátorítsátok a követséget, hogy tegyék közzé amit a domonkosok tesznek Kolumbia békéjéért.

 

Hogyan küldjünk anyagi támogatást? A kolumbiai domonkos tartományi központon keresztül:

          Banco de Bogotá, checking account 052034055, SWIFT BBOGCOBB.

          Through the Intermediary Bank Citibank, New York Swift CITIUS33.

          BB account 10922'754 ABA 021000089

 

Művészeti témákban a Domonkos Rend központjába az Igazságosság és Béke promotárnak lehet írni:

Fr. Mike Deeb  un@curia.op.org

Általános információ: Fr. Jorge Ferdinando Rodriguez Ruiz  frayjorgeferdinando@usantotomas.edu.co

tel: 057 320 820 1769

Tibú egyházmegye elérhetőségei: diocesisdetibu@gmail.com; www.diocesisdetibu.com.co

Letölthető angol nyelvű tájékoztató itt található: www.op.org   Ugyanott kolumbiai emberek tanúságtétele is olvasható, ami segítséget nyújthat a decemberi készületekhez.

Kérjük hogy minden egység nevezzen ki béke-kordinátort  és egy csapatot, akik elősegítik és szervezik ezt a projektet. A béke-kordinátorok nevét küldjétek meg a Domonkos Rend központjába az Igazságosság és Béke  promotorainak: fr Mike Deeb  un@curia.op.org és a DSI részéről Sr Cecilia Espenilla  jp.dsi@curia.op.org

Nagyon köszönjük az együttműködéseteket! Imádkozunk, hogy ezen a kis akción keresztül növekedjék bennünk a szolidaritás, és prédikáló hivatásunkat tegye képessé arra, hogy hatékonyabban tudjuk vinni a Jó Hírt a világba!

 

Szent Domonkosban,

Fr Bruno Cadoré
   Általános rendfőnök

Fr Mike Deeb
   az Igazságosság és Béke általános promotora

 Sr Cecilia Espenilla
    a DSI részéről az Igazságosság és Béke, és a teremtett világ védelmének nemzetközi promotora

 

Róma, 2017. október 1.

 

 

 

Last updated 10 december, 2017 by Nikolett Muranyi